ચૂકતું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂકતું થવું

  • 1

    માગતું પતવું; ચૂકવાવું.

ચૂકતે થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂકતે થવું

  • 1

    માગતું પતવું; ચૂકવાવું.