ચકલે દુકાન કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલે દુકાન કાઢવી

  • 1

    વેશ્યાવૃત્તિ કરવી.