ચકલું ફરકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલું ફરકવું

  • 1

    (નકારના ભાવ સાથે વપરાય છે) કોઈ પણ પ્રાણીનો અવરજવર હોવો.