ચકલે વાત થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચકલે વાત થવી

  • 1

    લોકોમાં નિંદા થવી.