ગુજરાતી

માં ચૂંચુંની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંચું1ચંચ2ચંચુ3ચંચું4ચંચૂ5

ચૂંચું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉદા૰ ઉંદરનું ચૂંચું.

ગુજરાતી

માં ચૂંચુંની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંચું1ચંચ2ચંચુ3ચંચું4ચંચૂ5

ચંચ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચાંચ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ચૂંચુંની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંચું1ચંચ2ચંચુ3ચંચું4ચંચૂ5

ચંચુ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચાંચ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ચૂંચુંની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંચું1ચંચ2ચંચુ3ચંચું4ચંચૂ5

ચંચું4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ચૂંચા; ચૂં કે ચાં-જરા પણ બોલવું તે; સામે જવાબ આપવો તે.

 • 2

  આનાકાની.

ગુજરાતી

માં ચૂંચુંની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંચું1ચંચ2ચંચુ3ચંચું4ચંચૂ5

ચંચૂ5

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચાંચ.

મૂળ

सं.

વિશેષણ

 • 1

  ચૂંખળું; (તેજથી અંજાઈ જાય તેવી) ઝીણી આંખોવાળું; મંદ દૃષ્ટિનું.

મૂળ

રવાનુકારી

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ચૂંચા; ચૂં કે ચાં-જરા પણ બોલવું તે; સામે જવાબ આપવો તે.

 • 2

  આનાકાની.

મૂળ

રવાનુકારી