ચંચુપાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંચુપાત

પુંલિંગ

 • 1

  ચાંચ બોળવી તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પ્રવેશમાત્ર; અલ્પપરિચય.

ચંચૂપાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંચૂપાત

પુંલિંગ

 • 1

  ચાંચ બોળવી તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પ્રવેશમાત્ર; અલ્પપરિચય.