ગુજરાતી

માં ચંચુપાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચંચુપાત1ચંચૂપાત2

ચંચુપાત1

પુંલિંગ

 • 1

  ચાંચ બોળવી તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પ્રવેશમાત્ર; અલ્પપરિચય.

ગુજરાતી

માં ચંચુપાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચંચુપાત1ચંચૂપાત2

ચંચૂપાત2

પુંલિંગ

 • 1

  ચાંચ બોળવી તે.

 • 2

  લાક્ષણિક પ્રવેશમાત્ર; અલ્પપરિચય.