ચૂંટણીમાં ઊભું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂંટણીમાં ઊભું રહેવું

  • 1

    ચૂંટાવા ઉમેદવારી કરવી.