ચટણી થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચટણી થઈ જવું

  • 1

    જોતજોતામાં ખવાઈ, ખરચાઈ કે વપરાઈ જવું.