ગુજરાતી

માં ચૂંટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંટી1ચેટી2

ચૂંટી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચીમટી (ચૂંટી ખણવી; ચૂંટી દેવી; ચૂંટી ભરવી; ચૂંટી લેવી.).

મૂળ

दे. चहुंतिया; सं. चुंट् =કાપવું; છૂટું પાડવું

ગુજરાતી

માં ચૂંટીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૂંટી1ચેટી2

ચેટી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    દાસી; લોંડી.

મૂળ

सं.