ચડતો પાસો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતો પાસો

  • 1

    આબાદી.