ચડતું વ્યાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડતું વ્યાજ

  • 1

    ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ.