ચડસે ચઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચડસે ચઢવું

  • 1

    મમતે ચડવું.