ચૂડી ચલાણે ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂડી ચલાણે ચડવી

  • 1

    કામ પતવું.