ચણા મમરા ફાકીને રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચણા મમરા ફાકીને રહેવું

  • 1

    લૂખુંસૂકું ખાઈને જેમ બને તેમ દહાડા કાઢવા.