ચણિયારાં નચાવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચણિયારાં નચાવવાં

  • 1

    આંખો મારવી; કટાક્ષ નાખવા.