ચતુર્માસ રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચતુર્માસ રહેવું

  • 1

    સાધુસંન્યાસીએ ચોમાસાના ચાર માસ એક ઠેકાણે ગાળવા.

  • 2

    ચોમાસાનું વ્રત કરવું.