ગુજરાતી

માં ચૈતરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૈતરી1ચૈત્રી2

ચૈતરી1

વિશેષણ

 • 1

  ચૈત્રી; ચૈત્રનું; ચૈત્રથી શરૂ થતું.

ગુજરાતી

માં ચૈતરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચૈતરી1ચૈત્રી2

ચૈત્રી2

વિશેષણ

 • 1

  ચૈત્રનું; ચૈત્રથી શરૂ થતું.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચૈત્રી; ચૈત્રનું; ચૈત્રથી શરૂ થતું.

 • 2

  ચૈત્રની પૂનમ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચૈત્રની પૂનમ.