ચૈતરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૈતરી

વિશેષણ

 • 1

  ચૈત્રી; ચૈત્રનું; ચૈત્રથી શરૂ થતું.

ચૈતરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૈતરી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચૈત્રી; ચૈત્રનું; ચૈત્રથી શરૂ થતું.

 • 2

  ચૈત્રની પૂનમ.

ચૈત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૈત્રી

વિશેષણ

 • 1

  ચૈત્રનું; ચૈત્રથી શરૂ થતું.

ચૈત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૈત્રી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચૈત્રની પૂનમ.