ચેતા પહોંચવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેતા પહોંચવા

  • 1

    ખબર પડવી; સૂચન થવું (કે આમ થશે).