ચંદનચૂડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંદનચૂડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    [?] નકશીદાર ચૂડી.