ચંદ્રવર્ત્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંદ્રવર્ત્મ

પુંલિંગ

  • 1

    એક છંદ.