ચંદી આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંદી આપવી

  • 1

    ખાવાની ચંદી મૂકવી.

  • 2

    ખંડણી આપવી.