ચૂનો છાંટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂનો છાંટવો

  • 1

    ધોળવું.