ચપટીમાં ઉડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપટીમાં ઉડાવવું

  • 1

    ન લેખવવું; અવગણવું.

  • 2

    મશ્કરીમાં ઉડાવવું.