ચપરાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચપરાસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સિપાઈના પટાની પિત્તળની તખતી.

  • 2

    મિજાગરું.

  • 3

    બડાઈ; પતરાજી.