ગુજરાતી

માં ચુપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુપાવું1ચૂંપાવું2ચંપાવું3

ચુપાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચૂપવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં ચુપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુપાવું1ચૂંપાવું2ચંપાવું3

ચૂંપાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચૂંપવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ચુપાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચુપાવું1ચૂંપાવું2ચંપાવું3

ચંપાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ચાંપવું'નું કર્મણિ.

 • 2

  ગંદકીમાં પગ પડવો.