ચેપ છોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેપ છોડવો

  • 1

    સોબત છોડવી.

  • 2

    દુરાગ્રહ છોડવો.