ગુજરાતી

માં ચેંબડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચેંબડી1ચંબૂડી2

ચેંબડી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચીમડી (ચ.).

ગુજરાતી

માં ચેંબડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચેંબડી1ચંબૂડી2

ચંબૂડી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ચંબુ.