ચંબૂડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચંબૂડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાનો ચંબુ.

ચેંબડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચેંબડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ચીમડી (ચ.).