ચરેડાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરેડાટ

અવ્યય

  • 1

    ચડેડાટ; મોટા અવાજે (ફાટવું).

મૂળ

રવાનુકારી