ચરડ દેતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરડ દેતું

  • 1

    ચરડ અવાજ સાથે; એકદમ (ફાટવું).