ચરણ પૂજવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરણ પૂજવા

  • 1

    વંદના કરવી.

  • 2

    આજ્ઞાંકિત થઈ રહેવું.