ચરણે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરણે લાગવું

  • 1

    પગે લાગવું.

  • 2

    કરગરવું; વિનંતી કરવી.

  • 3

    તાબેદાર થઈને રહેવું.