ચરણ સેવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચરણ સેવવાં

  • 1

    ચરણનો આશરો લેવો; ચરણ પકડવાં.