ગુજરાતી માં ચરમની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચરમ1ચરમ2ચરમ3

ચર્મ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ચામડું; ત્વચા.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં ચરમની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચરમ1ચરમ2ચરમ3

ચૂરમું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ભોજનની એક વાની-છૂટો લાડુ.

મૂળ

दे. चूरिम

ગુજરાતી માં ચરમની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચરમ1ચરમ2ચરમ3

ચરમ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ચામડું.

મૂળ

+જુઓ ચર્મ

ગુજરાતી માં ચરમની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચરમ1ચરમ2ચરમ3

ચરમ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  [?] મુદ્ગર; મગદળ.

ગુજરાતી માં ચરમની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ચરમ1ચરમ2ચરમ3

ચરમ

વિશેષણ

 • 1

  અંતિમ; છેવટનું.

મૂળ

सं.