ચલાખાચહિયારો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલાખાચહિયારો

પુંલિંગ

  • 1

    સહિયારામાં કે વેપારીમંડળ માટે કરેલી માલની ખરીદી.