ચૂલાસગડી સળગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલાસગડી સળગવી

  • 1

    મનમાં ભારે ચિંતા થવી.