ચૂલા અબોટ કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલા અબોટ કરવાં

  • 1

    ચૂલાને તથા રાંધણિયાને અબોટ કરવો.

  • 2

    રાંધવા-જમવામાંથી પરવારવું.