ચૂલા ઉપર ચડી બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલા ઉપર ચડી બેસવું

  • 1

    રાંધવાના કામમાં અશક્ય ઉતાવળ કરવી કરાવવી.