ચલિતકુંડલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલિતકુંડલી

સ્ત્રીલિંગ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  • 1

    જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
    ચલિતગ્રહ બતાવનારી કુંડળી.

ચલિતકૂંડલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલિતકૂંડલી

સ્ત્રીલિંગ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  • 1

    જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
    ચલિતગ્રહ બતાવનારી કુંડળી.