ગુજરાતી

માં ચલિતકુંડલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચલિતકુંડલી1ચલિતકૂંડલી2

ચલિતકુંડલી1

સ્ત્રીલિંગ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  • 1

    જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
    ચલિતગ્રહ બતાવનારી કુંડળી.

ગુજરાતી

માં ચલિતકુંડલીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ચલિતકુંડલી1ચલિતકૂંડલી2

ચલિતકૂંડલી2

સ્ત્રીલિંગ

જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
  • 1

    જ્યોતિષશાસ્ત્ર​
    ચલિતગ્રહ બતાવનારી કુંડળી.