ચલિયું ફરકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચલિયું ફરકવું

  • 1

    કોઈ એ પણ અવરજવર કરવો (પ્રાય: નકારના-નિર્જન હોવું-એ ભાવમાં).