ચૂલો પાડી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલો પાડી નાખવો

  • 1

    પારકે ઘેર જમવાનું રાખવું.