ચૂલે ચડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચૂલે ચડાવવું

  • 1

    રંધાવા ચૂલા પર ગોઠવવું.