ચશ્માં બેસવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચશ્માં બેસવાં

  • 1

    જોવા માટે અનુકૂળ (જોઈતા નંબરના) ચશ્માં મળવાં.