ચસકો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચસકો પડવો

  • 1

    -નો શોખ થવો; -નો સ્વાદ ખૂબ ગમી જવો.