ચહેરો ઉતરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચહેરો ઉતરાવવો

  • 1

    કપાળ પરના વાળની હજામત કરાવવી જેથી ચહેરો શોભે.