ચાકઘર્ષણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાકઘર્ષણ

નપુંસક લિંગ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    ગબડતા પદાર્થનું ઘર્ષણ 'રોલિંગ ફ્રિક્ષન'.