ચાંદની ખીલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદની ખીલવી

  • 1

    ચંદ્રનો પ્રકાશ બરાબર પડવો.