ચાંદની ચટકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદની ચટકવી

  • 1

    ચાંદનીની અસર મન પર થવી.