ચાંદની નીકળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદની નીકળવી

  • 1

    ચાંદની થાય એમ ચંદ્રનો ઉદય થવો.