ચાંદ્રમાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાંદ્રમાસ

પુંલિંગ

  • 1

    ચાંદ્રમાન પ્રમાણે ગણાતો માસ.