ચાદર ઓઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ચાદર ઓઢવી

  • 1

    ચાદર શરીર (માથે) ઓછાડવી.

  • 2

    દેવાળું કાઢવું.